Thursday, January 3, 2013

Pathar ka hraday (heart of stone)

Parhar ka hraday liye baitha hoon.
Apne hi sayon se ghire baitha hoon.
Na doodhna na janne ki koshish karna
Kaisa hoon kahan hoon kya piye baitha hoon.
Pathar ka ....................

poochne ka haq nahi deta kisko na aitbar karta hoon
kyon kia kaise kia, kya kiye baitha hoon.
kuch na samjhao, kuch na batlao, sab janta hoon
na samajh hoon, sab kuch samajh ke baitha hoon

No comments:

Post a Comment